Hoidot

OSTEOVOICE / LARYNGEAL MANUAL TREATMENT

OsteoVoice ja LMT -käsittely ovat ääntö- ja hengitysväylien jännitys- ja häiriötilojen hoitokeinoja.
Nämä väylät ovat tärkeä osa koko kehon isoa kokonaisuutta, mutta muodostavat myös oman toiminnallisen kokonaisuuden.
Hengityksen ilmeneminen kehossa vapaasti ja tasapainoisesti vaikuttaa suoraan fyysiseen ja henkiseen tilaan. Hyvin hallittu hengitys on niin hyvinvoinnin kuin äänenkäytön ehdoton perusta.
Tekniikat, joita sovellan tässä ovat osteopaattisia pehmytkudos- ja faskiatekniikoita, mobilisaatiota sekä erilaisia hengitykseen liittyviä keinoja ja harjoitteita.

Osteopaattinen käsittely:
Osteopatian kehittäjän Andrew Stillin neljä osteopaattista periaatetta AOA:n (American Osteopathic Assosiation) mukaan
1. Ihminen koostuu kehosta, mielestä ja hengestä, jotka tulisi käsittää kokonaisuutena
2. Keho on itsesäätävä, itseparantava ja sillä on pyrkimys terveyteen
3. Rakenne ja toiminta ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa nähden
4. Osteopaattinen hoito perustuu näiden pääperiaatteiden ymmärtämiseen siitä, että keho on itsesäätyvä yksikkö ja rakenteen ja toiminnan välillä on vuorovaikutussuhde *

*Kirjallisuusviite Foundations for osteopathc medicine, executive editor R.C. Ward

Andrew Taylor Still:

”Ihminen on luotu täydelliseksi kokonaisuudeksi.”
Kehon kaikille toiminnoille on ominaista rytmisyys, kuten sydämen ja hengityksen rytmi, vatsan peristaltiikan ja aivo-selkäydinnesteen rytmi. Tästä syystä myös hoidon suorittamisessa on tärkeää rytmisyys, jolla vahvistetaan asiakkaan kehon omaa rytmiä tai palautetaan kadotettu rytmi. Käsiä ja jalkoja vipuvarsina käytettäessä tuotetaan pehmeää, hoitavaa ja ongelma-alueeseen kohdistettua voimaa, joka palauttaa lempeästi liikkeen lukkiutuneisiin kehon niveliin ja nikamiin.
Kehoa kokonaisuutena hoidettaessa, fyysisten ongelmien lisäksi myös mieli tasapainottuu ja hoidettava löytää todellisen minänsä kehollisen ja psyykkisen itsetuntemuksen lisääntyessä.

http://www.suomenosteopaattiliitto.fi/

VOICEWELL-HOITO

VoiceWell-hoito on erityisesti äänentuottoon, hengittämiseen, purenta- ja nielemisongelmiin käytetty hoitomuoto. Hoitoon kuuluu myös lantion, selän, käsien tai jalkojen hoito tarvittaessa. VoiceWell-hoito sisältää erilaisia manuaalisia hoitomenetelmiä, esim. klassista tai mobilisoivaa hierontaa, faskia- (sidekudos-) ja nivelkäsittelyä. VoiceWell-hoidon ovat kehittäneet Kirsi Vaalio ja Kirsti Leppänen.

VoiceWell-hoito
• kaikille kehon perushuolloksi.
• erityisesti ääniammattilaisille, esim. opettajat, luennoitsijat, papit ja laulajat.
• myös muille muusikoille ja niille, jotka soittavat ja laulavat harrastuksekseen.
• poistaa jännitystiloja kehosta ja lisää siten yleistä hyvinvointia.
• helpottaa äänentuottoa ja hengitystä.
• vähentää purentalihasjännityksiä ja niistä aiheutuvia kiputiloja.
• on kehon huoltoa työkyvyn ylläpitämiseksi.
• lisää tietoisuutta omasta kehosta ja äänentuottotavasta.
• sisältää erilaisia manuaalisia hoitomenetelmiä, esim. perinteistä
tai mobilisoivaa hierontaa, faskia (sidekudos-) ja nivelkäsittelyä.

Hoidettavia alueita ovat
• erityisesti rintakehä, niska, kaula, kurkunpää, purentalihakset, leukanivel ja kieli.
• ääntä hoidettaessa ne lihakset ja rakenteet, joilla on välitön yhteys kurkunpään,
purennan, leukojen ja kielen toimintoihin.
• asento- ja ryhtimuutokset vaativat aina myös selän ja lantion sekä tarpeen mukaan käsien ja jalkojen hoitoa.
ks. www.voicewell.fi

HOITAVA HENGITYS HB®

Hoitava Hengitys HB® on liikahengityksen aiheuttamia ongelmia hoitava menetelmä. Nämä ongelmat johtuvat esim. suun kautta hengittämisestä (joko nenähengittäminen on hankalaa tai suuhengityksestä on tullut vain tapa), pinnallisesta, raskaasta tai kiihkeästa hengittämisestä.

Liiallisen keuhkotuuletuksen (hyperventilaatio) oireiluna voi esiintyä kuorsausta, unihäiriöitä, päänsärkyä, puutumis- tai muita kehollisia oireita, jatkuvaa väsymystä, jopa uupumusta. Saatat huokailla, haukotella ja mielialasi heittelevät. Ehkä kärsit toistuvista hengitystietulehduksista, niiskutat. Ilma ei riitä laulaessa. Hengästyt liian nopeasti ja urheillessa suoritukset jäävät alle toivotun.

Hoitava Hengitys HB® -menetelmän on kehittänyt ja jalostanut Marketta Manninen useiden vuosien aikana Buteyko-ohjaajana tehtyjen huomioiden perusteella. Harjoitukset ovat lempeitä ja yksinkertaisia tehdä.

Teoriaosuudessa selvennetään, minkälainen hengitys on terveydellemme edullista ja minkälainen haitallista. Tieto poikkeaa yleisesti opetetusta hyvän hengityksen opista. (Esimerkiksi nopea hengästyminen ei kerrokaan pelkästään huonosta kunnosta ja että krooninen nenän tukkoisuus ei olekaan välttämättä pysyvää).
Usein ymmärretään, että on tärkeätä hengittää paljon ilmaa sisään, jopa rentoutuaksemme. Näin ei kuitenkaan ole. Hengitys on toimintaan suhteutuva tapahtuma – lepotilassa hengityksen pitää olla lepohengitystä; äänetöntä, ulospäin näkymätöntä, pientä volyymiltaan, kuitenkin niin sanottua syvähengitystä. Elimistö saa riittävästi happea vähemmälläkin hengityksellä.

Kun liikuntaelimistön toiminta lisääntyy, esim. urheilusuorituksen yhteydessä, hengitys voimistuu automaattisesti. Se on seurausta lisääntyneestä hiilidioksidin tuotannosta, jolloin hengästymisen avulla poistetaan ylimääräistä hiilidioksidia. Kun O/CO2 -tasapaino on kunnossa, O-molekyylin irtautuminen veren hemoglobiinista kohdekudokseen pääsee tapahtumaan ja voimme hyvin!
Hengitys on siis tie hyvinvointiin!
Ääntöhengitys, myös laulaessa, vaatii usein puuttumista liiallisen ilmamäärän käyttöön; tuttu sanontahan on, että liian suuri ilmamäärä tukahduttaa laulajan! Liiallinen hengitys laulaessa häiritsee siis itse tekniikkaa, mutta aiheuttaa myös helposti hyperventilaatio-oireita (huimaus, sydämen tykytys, kylmät kädet ja jalat, epätodellnen olo, huonovointisuus)

Hengitysharjoitukset ovat tehokkaita ja yksinkertaisia ja niitä säännöllisesti tekemällä voit saavuttaa huomattavia terveyshyötyjä. Ensimmäisiä muuttuvia asioita on esim. kuorsauksen väheneminen ja unenlaadun paraneminen. Siksi on hyvä varata useampia sessioita seurannan vuoksi.

PSYKOFYYSINEN HENGITYSKOULU

Kiinnostukseni hengitystä ja ääntä kohtaan on ollut jatkuvaa ja siksi koetankin aina löytää uusia näkökulmia em. asioihin. Vuonna 2002–2003 kävin psykofyysisen hengityskoulun luojan Maila Sepän hengityskouluohjaaja-kurssin. Tuo kurssi antoi syventävää ymmärrystä siihen, että ihminen on muutakin kuin se, mitä ulkoisesti voimme nähdä ja käsissämme tuntea.

BREATHING COORDINATION

Vuonna 2003 syksyllä Suomeen saapui amerikkalainen Steven Flam, joka esitteli käyttämäänsä Breathing Coordination -ohjausta. Omakohtaiset sessiot hänen johdollaan saivat minut vakuuttuneeksi siitä, että tämä on hyvä lisä kaikkeen jo oppimaani. Oma hengittämiseni ja laulaminen vapautui edelleen. Päätin hakeutua ohjaajakoulutukseen ja niin kolmen eri tasokurssin käytyäni valmistuin Breathing Coordination -ohjaajaksi 2005.